กลิ่นหอมแรง

Posted on: ธันวาคม 18, 2015, by :

ดอก มีสีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์ ปักชำ ตอนกิ่ง

พยอม

ลักษณะทั่วไป ต้นพยอม เป็นไม้ยืนต้นโบราณ สูงขนาด 15 – 30 เมตร ทรงพุ่มกลม เปลือกสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว

แตกกิ่งจำนวนมาก เป็นใบเดี่ยวเรียงเรียบสลับ ออกดอกช่อใหญ่สีขาว มีกลิ่นหอม ออกตามกิ่งและที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก

กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบโคนเชื่อมติดกัน เมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์

ดอกอังกาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria cristata L.

วงศ์ : ACANTHACEAE