การปักชำ

Posted on: มกราคม 1, 2016, by :

-การปักชำ

การปลูกและการดูแลรักษา

-เจอราเนียมชอบอากาศค่อนข้างเย็น

-ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทรายผสมใบไม้ผุ หรือ เปลือกถั่ว

ดอกกุหลาบ

มีชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa hybrids

ชื่อสามัญคือ กุหลาบ หรือ rose

วงศ์: Rosaceae

ถิ่นกำเนิดในทวีป  เอเชีย

การขยายพันธุ์กุหลาบ

กุหลาบ สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การตัดชำ การตอน การติดตา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ต้นกุหลาบที่มีระบบรากที่แข็งแรง และให้ผลผลิต