คาร์เนชั่นสีขาว

Posted on: มกราคม 27, 2016, by :

– คาร์เนชั่นสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความชื่นชมยินดี นิยมใช้ดอกคาร์เนชั่นสีขาวมอบให้ในวาระโอกาสแห่งการแสดงความยินดีต่างๆ

– คาร์เนชั่นสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเหยียดหยาม ถ้ามอบคาร์เนชั่นสีเหลืองให้แก่ผู้ใด แสดงว่าผู้ให้รู้สึกดูหมิ่นดูแคลนผู้รับเป็นอย่างมาก

– คาร์เนชั่นสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจที่แตกสลาย ถ้าได้รับดอกคาร์เนชั่นสีแดงจากผู้ใด แสดงว่าผู้ให้ต้องการบอกว่าถูกผู้รับหักอกจนใจสลายแล้ว “แด่หัวใจที่น่าสงสารของฉัน” หรือ “หัวใจที่แห้งเหี่ยว”

– คาร์เนชั่นลาย เป็นสัญลักษณ์ของคำปฏิเสธ ถ้าถูกใครขอความรัก และอยากตอบปฏิเสธก็จงมอบดอกคาร์เนชั่นลายให้แก่ผู้นั้น

– คาร์เนชั่นสีชมพู สัญลักษณ์ของหัวใจรัก ถ้าต้องการสารภาพรักใครก็ควรมอบดอกคาร์เนชั่นสีชมพูให้แก่ใครคนนั้น

ดอกทิวลิป (Tulip)

-ทิวลิปสีแดง ดอกทิวลิปเป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีแห่งการสารภาพรัก หากได้รับดอกทิวลิปสีแดงจากผู้ใด แสดงว่าคนผู้นั้นอยากสารภาพว่ากำลังตกหลุมรักผู้รับ