จำปี

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2016, by :

ชื่ออื่นๆ จำปี

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินโดนีเซีย

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ลักษณะที่แตกต่างระหว่าง จำปี กับ จำปา คือ จำปี จะมีสีขาว กลิ่นหอม เย็น แต่จำปา นั้นมีสีเหลืองและกลิ่นหอมได้ไม่เท่าจำปี

มหาโชค

มหาลาภ

รางนาก

ไชยมงคล

แร้งคอดำ

กุมารทอง