ดอกพิทูเนีย

Posted on: มกราคม 27, 2016, by :

ดอกพิทูเนีย (Petunia)

เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีแทนความไม่สิ้นหวัง ถ้าได้รับร้านดอกไม้อุทัยธานีนี้แสดงว่าผู้ให้อยากบอกว่ายังคงมีความหวังในตัวผู้รับเสมอไป

ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrengea)

ดอกไฮเดรนเยียทุกสี เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีแห่งหัวใจด้านชา ไม่ควรมอบร้านดอกไม้อุทัยธานีนี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากอยากจะตัดพ้อผู้รับว่า เขาหรือเธอ ช่างเป็นคนใจด้านชาเสียเหลือเกิน หรือ เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีแทนความโดดเด่น

ดอกกุหลาบ (Rosa)

– กุหลาบดอกเดียว ร้านดอกไม้อุทัยธานีสำหรับแทนความหมาย “รักฉันแม้เรียบง่าย แต่ก็มั่นคงกับเธอผู้เดียว”

– กุหลาบแดงและขาวรวมกัน ร้านดอกไม้อุทัยธานีสำหรับสื่อความหมายให้รู้ว่า “สองเราเป็นหนึ่งเดียวกัน”

– กุหลาบแดงเข้ม(สีเหมือนไวน์แดง) แทนคำว่า “เธอช่างสวยเหลือเกิน”