ดอก

Posted on: มกราคม 27, 2016, by :

24 ดอก จะคิดถึงเธอ 24 ชั่วโมงเลย

33 ดอก ตายแล้วเกิด 3 ชาติก็ขาดเธอไม่ได้

50 ดอก รักที่แสนจะยืนยาวไม่มีอะไรมาหยุดไม่ให้เรารักกันได้

66 ดอก รักเราจะเหมือนกับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งเราจะรินน้ำใจให้กันและกัน

100 ดอก เราจะครองรักกันตลอดไปจนแก่เฒ่า

101 ดอก รักของเรามั่นคงในรัก

108 ดอก ฉันจะรักเธอตลอดไป

365 ดอก ฉันรักเธอทุกวันเลยนะ

999 ดอก รักของเราจะมีแต่สิ่งดี ๆ ตลอดไป

1,009 ดอก ฉันรักเธอชั่วฟ้าดินสลายไร้คำบรรยาย

9,999 ดอก แทนความรักและความจริงใจทั้งหมดของฉันที่มีให้เธอ

10,000 ดอก ขอให้ความรักของเรามั่นคงยั่งยืนหมื่น ๆ ปี (แง๊กก่อน)