นางกวักใบโพธิ์

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2016, by :

นางกวักใบโพธิ์

กวักโพธิ์เงิน

กวักทองคำ

เจ้าน้อยมหาพรหม

เงินไหลมา

น้ำ

วงศ์ทานตะวัน

COMPOSITAE

มหากาฬ

แจง

วงศ์เปล้า

EUPHORBIACEAE

ธรณีสาร