ผลผลิต

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

ดอกอะกาแพนทัส

ชื่อผลผลิต

อะกาแพนทัส | Agapanthus

ไม้ดอกเมืองหนาว

ไม้ดอกที่ปลูกไว้บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นไม้ดอกที่เจริญเติบโตได้ดีบนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป มีอากาศเย็นตลอดปีและมีความชื้นสูง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการจัดสวนไม้ดอกเมืองหนาวไว้ให้ชมและเข้าศึกษาไว้หลายที่ ได้แก่ เรือนร้านดอกไม้อุทัยธานี ที่เป็นเรือนในร่ม มีกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ รองเท้านารี โคมญี่ปุ่น และอื่น ๆ อีกหลายชนิด

วีดิทัศน์ เรื่อง เรือนร้านดอกไม้อุทัยธานี