พันธุ์

Posted on: มกราคม 1, 2016, by :

ดอกกว้าง 2-3 ซม. ยาวประมาณ 5-7 ซม. ช่วงเวลาออกดอก  ต.ค. – พ.ย.  ประโยชน์คือ สวย ชมแล้วชื่นใจ

กุหลาบ เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามเป็นที่นิยมปลูกเป็นไม้ร้านดอกไม้อุทัยธานีประดับกันอย่างกว้างขวาง กุหลาบมีมากมายหลายพันธุ์ มีทั้งชนิดที่มีกลิ่นหอม และชนิดที่ไม่มีกลิ่น ภาพชุดนี้ได้รวบรวมกุหลาบชนิดต่างๆ มาให้ชม บางชนิดอาจจะคุ้นตา แต่บางชนิดไม่ค่อยมีให้เห็น ภาพชุดนี้เป็นกุหลาบเมืองเหนือ จากสถานีเกษตรดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบกุหลาบหลากสายพันธุ์ ผมก็ไม่ค่อยได้จดจำชื่อ เอาเป็นว่า ทั้งหมดนี้คือ กุหลาบ

คาซิโอลาเลีย   ร้านดอกไม้อุทัยธานี บนดอยอ่างขาง เชียงใหม่

ดอกรักเร่  ร้านดอกไม้อุทัยธานี บนดอยตุง เชียงราย

แคคตัส เป็นไม้ทนแล้งที่บ้านเราเรียกกันว่าต้นตะบองเพชร แคคตัส เป็นคำมาจากภาษกรีกโบราณ เป็นชื่อเรียกไม้อวบน้ำที่มีรูปร่างแปลกๆ ไร้ใบ มีแต่หนาม แคคตัส มีถิ่นกำเนิดในภูมิประเทศแห้งแล้ง ทุรกันดาร จึงไม่มีใบเพื่อลดการคลายน้ำ แคคตัสจะใช้ลำต้นสีเขียวทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแทนใบ น้ำเลี้ยงจะถูกดูดเก็บไว้ในลำต้นเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่ขาดน้ำ แคคตัสในประเทศไทยทุกชนิดทุกสายพันธุ์ล้วนเป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ด้วยรูปทรงที่แปลกตาและมีดอกที่มี