พิทูเนีย

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

พิทูเนียเป็นไม้ดอกหลาย ฤดู แต่ในขณะนี้นิยมปลูกพิทูเนียให้เป็นไม้ฤดูเดียว มีพุ่มต้นเตี้ย และค่อนข้างไปทางเลื้อยเป็นไม้เนื้ออ่อนลำต้น สูงประมาณ 30 ซม. ใบคล้ายใบยาสูบ แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบกว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนอยู่ทั่วใบตามใบ ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกมีรูปร่างเป็นรูปกรวย ดอกมีทั้งชนิดดอกเดี่ยวหรือ ดอกซ้อน กลีบรองดอก แยกเป็น 5 แฉก มีคอดอก ยาว

การขยายพันธุ์

-เมล็ด

-การปักชำ

การปลูกและการดูแลรักษา

-พีทูเนียจะออกดอกภายใน 38 วันนับจากวันเพาะเมล็ด

-ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรีย์วัตถุมาก

-พิทูเนียนั้น ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนแฉะหรือชื้นมากเกินไป

-พิทูเนียนั้นเป็นไม้ที่ต้องการแสงมาก ดังนั้นควรที่จะปลูกไว้ในที่โล่งแจ้ง

ดอกเยอบีร่า

ชื่อผลผลิต