ร้านดอกไม้อุทัยธานี

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :

พะเยา ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกสารภี

เชียงใหม่ ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกบัวตอง

แพร่ ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกยมหิน

ลำปาง ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกธรรมรักษา

ลำพูน ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

  1. ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไม่มีร้านดอกไม้อุทัยธานีประจำจังหวัด