ร้านดอกไม้อุทัยธานี

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

วีดิทัศน์ เรื่อง สวน 80

สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลโรโดเดนดรอนสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พันธุ์ไม้ตระกูลนี้ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อของ กุหลาบพันธุ์ปี นั่นเอง

โรโดเดนดรอน                                       โรโดเดนดรอน

วีดิทัศน์ เรื่อง สวนคำดอย

สวนสมเด็จ เป็นสวนหินธรรมชาติที่สามารถมองเห็นลักษณะของภูมิประเทศโดยรอบที่เป็นภูเขาล้อมรอบได้ ภายในสวนนี้จะรวบรวมพันธุ์ไม้ประเภทดอกป๊อปปี้และฝิ่นประดับ มีการปลูกด้วยวิธีหว่านเมล็ดตามฤดูกาล

ไม้ดอกเมืองหนาว

ไม้ดอกที่ปลูกไว้บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นไม้ดอกที่เจริญเติบโตได้ดีบนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป มีอากาศเย็นตลอดปีและมีความชื้นสูง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการจัดสวนไม้ดอกเมืองหนาว