ร้านดอกไม้อุทัยธานี

Posted on: มีนาคม 6, 2016, by :

อีกทีหนึ่ง กุหลาบประเภทนี้จะออกดอกเป็นช่อคล้ายกุหลาบประเภท

Floribunda แต่ดอกมีขนาดใหญ่กว่าและรูปดอกนั้นมีลักษณะคล้าย

กับกุหลาบประเภท Hybrid Tea มาก กุหลาบประเภทนี้มีพุ่มขนาดใหญ่

ดอกมีขนาดปานกลาง บางพันธุ์ก็ตรงข้ามกัน

คือมีดอกจำนวนน้อย ก้านช่อดอกยาวปานกลางกุหลาบประเภท

Grandiflora นี้มีทรงต้นสูง  จึงนิยมปลูกเป็นฉากหลัง

  1. Miniature

กุหลาบประเภทนี้เรียกว่า กุหลาบหนู กุหลาบประเภทนี้เป็นที่นิยมเมื่อ

20-30 ปีมานี้เองกุหลาบหนูเป็นลูกผสมของกุหลาบประเภท