สีเหลือง

Posted on: มกราคม 27, 2016, by :

– กุหลาบสีเหลือง เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีที่บอกเป็นนัยว่า “ขอเป็นชู้ทางใจ” หรือ หมายถึงความสุข สนุกสนาน ร่าเริง

– กุหลาบสีชมพู ร้านดอกไม้อุทัยธานีสำหรับความงดงามและความอ่อนโยน

– กุหลาบสีส้ม ร้านดอกไม้อุทัยธานีเพื่อบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมา

– กุหลาบตูมที่มีทั้งใบและหนาม เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีที่บอกให้รู้ว่า “แม้ฉันจะวิตกอยู่บ้าง แต่รู้ว่าเธอคงไม่ปฎิเสธ”

– กุหลาบตูมที่ริดใบทิ้งหมด ร้านดอกไม้อุทัยธานีที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าน่ากลัวไปหมด

– กุหลาบตูมที่ริดหนามทิ้งหมด ร้านดอกไม้อุทัยธานีที่แสดงให้เห็นถึงความหวังที่มีอย่างเปี่ยมล้น

– กุหลาบบานหนึ่งดอก และกุหลาบตูม 2 ดอก เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีที่บอกว่า “นี่คือความรักที่ฉันแอบซ่อนไว้”