หนาว

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

ไม้เมืองหนาวที่ปลูกไว้กลางแจ้งมีทั้งไม้ดอก ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้จัดเป็นสวนรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้เป็นสวนต่าง ๆ ดังนี้

สวน 80 ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ที่ออกดอกในฤดูต่าง ๆ บางชนิดออกดอกในฤดูหนาว เช่น เจอราเนียม บีโกเนีย เดลฟีเนียม อาเจอราตุ้ม กาซาเนีย พริมูลา เดซี

เจอราเนียม                                                  บีโกเนีย

เดลฟิเนียม                                                   อาเจอราตุ้ม

กาซาเนีย                                                   เดซี

ไม้ดอกบางชนิดออกดอกในฤดูร้อน และฤดูฝน เช่น ดอกซัลเวีย อากาแพนธัส ตาเลีย ร้านดอกไม้อุทัยธานีที่กล่าวมาแล้วส่วนมากเป็นไม้ล้มลุก มีไม้ดอกบางชนิดที่เป็นไม้ดอกเจริญข้ามปี และไม้พุ่ม ก็มีปลูกในสวนนี้ด้วย เช่น ปักษาสวรรค์ แคล่าลิลี่ ลาเวนเดอร์ ไฮเดรนเยีย อาซาเลีย เป็นต้น

ซัลเวีย                                           อากาแพนธัส

ปักษาสวรรค์                                          ลาเวนเดอร์

ไฮเดรนเยีย                                                      อาซาเลีย