แข็งแรง

Posted on: มีนาคม 6, 2016, by :

แข็งแรง ต้นจะสูงประมาณ 75-150 เซนติเมตร หรือมากกว่านี้

มีก้านดอกยาว จึงเหมาะสำหรับทำไม้ตัดดอก  มีสีเกือบทุกสี ยกเว้นสีน้ำเงิน

ดอกมักมีกลิ่นหอม ส่วนมากปลูกเป็นไม้ดอกประดับบ้านเรือนและสวน

2.Floribunda

เป็นกุหลาบที่นักผสมไม้ปรับปรุงพันให้กุหลาบนี้ออกดอกหลายดอกในหนึ่ง

ช่อกุหลาบประเภทFloribunda นี้ได้จากการผสมกุหลาบ Polyantha

ซึ่งมีดอกเป็นช่อกับกุหลาบประเภท Hybrid Tea ทำให้ลูกผสมที่ได้

หรือกุหลาบประเภท Florbunda นี้มีขนาดใหญ่กว่ากุหลาบประเภท

Polyanthaจะมีรูปร่างคล้ายกับกุหลาบประเภท Hybrid Tea

มักจะมีทรงพุ่มเตี้ย ดอกเป็นช่อ และบานพร้อมกัน

กุหลาบประเภทจึงปลูกเป็นไม้ประดับแปลง

  1. Grandiflora เป็นกุหลาบที่พัฒนามาจากกุหลาบ Floribunda