ปักษาสวรรค์เป็นไม้ท้องถิ่นของทางแอฟริกาใต้ รูปทรงที่เป็ […]