Hydrangea

Posted on: ธันวาคม 10, 2015, by :

Hydrangea

ไฮเดรนเยีย ร้านดอกไม้อุทัยธานีนี้มีความหมายทั้งในเชิงลบ และเชิงบวก ส่วนใหญ่จะบอกว่า ดอกนี้หมายถึง “ร้านดอกไม้อุทัยธานีแห่งหัวใจด้านชา” ว่ากันว่า ไม่ควรมอบร้านดอกไม้อุทัยธานีนี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากอยากจะตัดพ้อผู้รับว่า เขาหรือเธอ ช่างเป็นคนใจด้านชาเสียเหลือเกิน แต่ในอีกความหมาย ดอกไฮเดรนเยีย หมายถึง “คำขอบคุณ” ขอบคุณที่เข้าใจกัน ร้านดอกไม้อุทัยธานีที่เล็กๆ บอบบาง แต่แสดงความขอบคุณอันยิ่งใหญ่ เหมือนจะเอ่ยเป็นคำพูดว่า “ขอบคุณที่เข้าใจในตัวฉัน และยอมรับความเป็นฉันเสมอมา”

“ดอกเบญจมาศ หรือ ดอกมัม”

Chrysanthemum

ดอกเบญจมาศ คือ สัญลักษณ์ ของฤดูใบไม้ร่วง ในคติความเชื่อโบราณของจีน ดอกเบญจมาศคือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนและความงามนิรันดร์

ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) – ดอกเบญจมาศหรือดอกมัม เป็นร้านดอกไม้อุทัยธานีแห่งความรื่นเริงและความบริสุทธิ์ใจ ผู้ที่ชอบให้ร้านดอกไม้อุทัยธานีนี้